Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнг LS, АВВГхл
  Наименование Ед.изм Цена  
АВВГ 2х50 нг. АВВГ 2х50 нг. км 64 600,00 р. Заказать
АВВГ 3х4 АВВГ 3х4 км 3 000,00 р. Заказать
АВВГ 4х2,5 АВВГ 4х2,5 км 2 600,00 р. Заказать
АВВГ 4х4+1х2,5 АВВГ 4х4+1х2,5 км 3 400,00 р. Заказать
АВВГ 5х6 АВВГ 5х6 км 8 000,00 р. Заказать
АВВГ 5х70 1кВ АВВГ 5х70 1кВ км 181 000,00 р. Заказать